Медичні послуги

Перелік медичних послуг

Ми пропонуємо високоточні сучасні методи діагностики з використанням новітнього обладнання виробництва США та Європи. Технічна база дозволяє нам проводити інструментальні та лабораторні дослідження з максимально швидким отриманням результатів.
Сучасна техно-оснащеність лабораторій, прогресивні діагностичні методики, професіоналізм і відповідальність лікарів дозволяють надавати широкий перелік затребуваних і якісних послуг.

Якісна лабораторна діагностика – основа своєчасної та точної постановки діагнозу, а так само можливість спостерігати за своїм здоров’ям і контролювати хід лікування, яке проводить лікар.

Сучасне обладнання, використання новітніх технологій і кваліфікований персонал наших лабораторій дозволяють проводити дослідження на високому рівні і забезпечують швидке отримання достовірних результатів. Також ми пропонуємо комплексні програми, що включають оптимальний набір досліджень.

У відділенні працюють висококваліфіковані спеціалісти: невропатологи, психотерапевт, фізіотерапевт, логопед, спеціалісти з ЛФК та масажу.

Приоритетними напрямками роботи відділення є відновлення втрачених функцій, працездатності та повернення до активного життя учасників АТО, а також хворих, які перенесли інсульти та іншу неврологічну патологію, хвороби опорно-рухового апарата, оперативні втручання на головному і спинному мозку, кістках і суглобах та потребують відновлення порушених функцій.

Розроблені та впроваджуються ексклюзивні методики поетапної реабілітації хворих, які перенесли травми та інсульти, методики відновлення мовних розладів з урахування супутніх хвороб та реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.

З метою підвищення ефективності терапевтичних методів лікування спеціалісти використовують в комплексі широкий спектр фізіотерапевтичних методів ( апаратної фізіотерапії, бальнеотерапії, враховуючи при цьому вік, соматичний статус, період захворювання, показання та протипоказання до лікування.

(+38) 044 560-92-63

Ігнатюк Інна Валентинівна

Завідувач відділенням, лікар-профпатолог

При загальному аналізі крові ми перевіряємо наступні показники:

Загальний аналіз крові (19 показників);
Загальний аналіз крові (23 показники);
Концентрація гемоглобіну (HGB);
Швидкість осідання еритроцитів (ESR);
Гліколізірованного гемоглобін;

(+380) 44 563-62-12

Гарматюк Лідія Антонівна

завідувач відділення, лікар з ультразвукової діагностики

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та впровадження їх у діяльність закладів охорони здоров’я потребує вдосконалення та посилення служби медичної статистики, яка відповідає за збір, обробку, аналіз та збереження статистичної інформації.

За останні роки створено єдину методологічну основу державної та галузевої статистики, зформовано базу даних законодавчої, нормативно-правової та наукової інформації щодо інформаційної служби охорони здоров’я, переглянуто, затверджено наказами МОЗ України та видано окремими збірками зразки всіх облікових статистичних форм; затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України форми медичної державної статистичної звітності; здійснено перехід на Міжнародну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10); продовжується впровадження уніфікованих програмних продуктів.

Своєчасність та обгрунтованість управлінських рішень тісно пов’язана з якістю статистичної інформації, постійно зростають вимоги як до служби медичної статистики в цілому, так і до системи показників, якими вона оперує. Особливо це стає актуальним під час реформування галузі охорони здоров’я та входження України в сучасне інформаційне суспільство.

(+38) 044 560-92-63

Єгорова Людмила Андріївна

лікар-статистик

Основними напрямками діяльності відділення є проведення профілактичних оглядів декретованих груп населення при працевлаштуванні на роботу чи направленні на навчання, при періодичних профілактичних оглядах працюючих на підприємствах, при  профілактичних оглядах працівників харчових підприємств та прирівнених до них .

(+38) 044 560-92-63

Ігнатюк Інна Валентинівна

Завідувач відділенням, лікар-профпатолог

Основні завдання жіночої консультації
 • Організація і проведення комплексу профілактичних заходів щодо збереження репродуктивного здоров”я населення;
 • проведення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження ушкоджень вагітності післяпологового періоду, гінекологічних захворювань на основі сучасних досягнень науки і практики;
 • Раннє виявлення вагітних жінок (до 12 тижнів) та їх диспансерний нагляд;
 • Своєчасне виявлення захворювань у вагітних та скерування їх у стаціонари;
 • Скерування вагітних, які потребують лікування в денному гінекологічному стаціонарі, яким непотрібно цілодобове медичне спостереження;
 • Забезпечення взаємозв’язку з пологовими стаціонарами та поліклінічними закладами м.Києва;
 • Впровадження в практику сучасних засобів діагностики та лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних захворювань;
 • Організація і проведення профілактичних гінекологічних оглядів жінок з використанням сучасних методів обстеження (кольпоскопія, цитологія та ін.) з метою раннього виявлення та лікування гінекологічних захворювань;
 • Організація підготовки вагітних до пологів і залучення сім”ї;
 • Організація і проведення консультування сімей з питань планування сім”ї;
 • Організація медико-генетичного консультування подружжя;
 • Диспансерне спостереження гінекологічних хворих згідно наказу МОЗ України від 15.07.2011 № 417 “Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні”;
 • Своєчасне надання до пологової та післяпологової відпустки, скерування на лікарсько-консультативну комісію та МСЕК.

(+38) 044 560-92-63

Удод Наталія Василівна

Завідувач жіночої консультації, лікар-акушер-гінеколог

В відділенні проводяться необхідні методи клініко-неврологічного обстеження, лікування згідно протоколів, інтенсивні методи лікування.

Проводиться рефлексотерапія, мануальна терапія, корінцеві блокади, ЛФК, суха тракція хребта, реабілітація хворих після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, курсове лікування їх.

Ми надаємо пацієнтам висококваліфіковане лікування, а доброзичливе та чуйне відношення медперсоналу робить перебування у неврологічному відділенні більш приємним.

(+38) 044 560-92-63

Дячук Антоніна Андріївна

завідувач відділення, лікар-невропатолог

Цифрова рентгенографія — це неінвазивний метод променевої діагностики метою якого є одержання рентгенівського зображення органів людини за допомогою випромінювання на рентгенологічній плівці.

По закінченні процедури обстеження пацієнт отримує консультативний висновок лікаря.

Методика цифрової рентгенографії дозволяє діагностувати:

 • вади розвитку органів грудної клітки і середостіння;
 • захворювання органів грудної, черевної порожнини, заочеревинного простору, кісток, суглобів,;
 • онкологічні захворювання;
 • травматичні пошкодження тіла людини;
 • динаміку гострих та хронічних захворювань людини;
 • порушення моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту;
 • дегенеративно-дистрофічні зміни в кістках та суглобах;
 • системний остеопороз;
 • перфорації порожнинних органів, кишкову непрохідность;
 • органічні захворювання нирок і сечовивідних шляхів;
 • дискинезії органів сечовиділення;
 • захворювання матки, прохідність маткових труб.

(+38) 044 560-92-63

Володін Сергій Васильович

завідувач відділення, лікар-рентгенолог

В хірургічному відділені працює висококваліфікований персонал (лікарі, медичні сестри), що дозволяє надавати якісну медичну допомогу при різноманітній проблемах хірургічного профілю, які потребують ургентного чи планового лікування.

Пріоритетним напрямком у роботі відділення є хірургічне лікування різних захворювань із застосуванням як традиційних методів оперативних втручань, так і малоінвазивних. В роботі відділення при оперативних втручаннях щироко використовується сучасне лапароскопічне обладнання. Це дало змогу зменшити травматичний вплив на організм пацієнта хірургічного втручання та скоротити терміни перебування в стаціонарі.

(+380) 44 563-62-12

Колодяжний Володимир Лаврентійович

завідувач відділення, лікар-хірург

Денний хірургічний стаціонар

Денний стаціонар є одним з прогресивних методів організації роботи, яка сприяє підвищенню рівня амбулаторно-поліклінічної допомоги, раціональному використанню ліжкового фонду стаціонару, створення стаціонарозамінних форм організації та надання медичної допомоги. Зосередження уваги на подальший розвиток стаціонарозамінних форм надання стаціонарної медичної допомогихворому населенню дозволяє шляхом організації роботи денного стаціонару в дві зміни на 20 – хірургічних ліжках, щорічно оздоровлювати близько 2 тисяч хворих.

Медикаментозне забезпечення здійснюється за рахунок хворих, крім пільгової категорії населення. Це чорнобильці, інваліди Великої вітчизняної війни, УВВВ, УБД та прирівняні до них. Ці категорії населення забезпечуються медичними засобами безоплатно. Денний стаціонар забезпечений ліками для надання невідкладної медичної допомоги. В разі погіршення стану хворого в період лікування в денному стаціонарі здійснюється його термінове направлення до цілодобового стаціонару.

Відбір хворих на лікування в денний стаціонар здійснюється лікарями КДЦ та ПМСД. Контроль за відбором хворих здійснюється завідуючими відділеннями центру та зав. денним стаціонаром згідно положення про порядок направлення хворих на лікування в денний стаціонар.

Лікування хворихіндивідуальне та комплексне: режим, дієта, медикаментозна терапія, фізіотерапевтичні методи лікування. Для подальшої підтримуючої терапії інформація про хворого передається дільничному лікареві чи вузьким фахівцям (невропатолог, кардіолог, гастроентеролог). Постійно здійснюється послідовність в роботі лікарів денного стаціонару і дільничних лікарів, що покращує ефективність надання медичної допомоги населенню.

Також в жіночій консультації є денний стаціонар для вагітних на 9 ліжок.

(+38) 044 560-92-63

Бородачик Василь Федорович

завідувач стаціонару, лікар-хірург

Відновлення нормального здоров’я і загального стану організму у літніх людей – основний напрямок роботи кабінету.

Особлива опіка надається хронічним хворим, які не володіють можливістю обслуговувати себе у сфері гігієни, харчування, одягання.

Реабілітаційні заходи переплітаються з можливістю отримати додаткову консультацію вузьких спеціалістів для профілактики можливих захворювань. Така методика використовується з метою виявлення певних хвороб у людей похилого віку на ранніх стадіях. В рамках реабілітації є можливість також отримати консультацію психолога, щоб відновити психологічну рівновагу.

(+38) 044 560-92-63

Крупнік Ольга Дмитрівна

завідувач геріатричного кабінету, лікарь-ревматолог

Алергія в наш час зустрічається значно частіше, ніж кілька десятиліть тому назад.

Міжнародна статистика свідчить про те, що за останні два десятиліття захворюваність на алергію зросла в 3-4 рази, причому перебіг захворювання є часто важким для діагностики. Це пов’язане з посиленням алергічного навантаження на людину.

Найпоширенішими є алергічні реакції негайного типу, що викликають швидкий розвиток кропив’янки, набряку Квінке, сінної лихоманки (риніт, кон’юнктивіт), бронхіальної астми.

Нерідко зустрічаються алергічні реакції вповільненого типу, що розвиваються через 24-72 години після потрапляння алергену до організму людини. Результатом такої алергії можуть стати бронхіальна астма, дерматити, захворювання шлунково-кишкового тракту, сечо-статевої системи, міокардит. На жаль, цю алергію важко діагностувати своєчасно, і багато з людей не підозрюють, що вона в них є.

(+38) 044 560-92-63

Савченко Віра Іванівна

Заступник директора з медичної частини

Неправильне харчування, відсутність перерви на обід та нездорова їжа — спосіб життя сучасної людини важко назвати здоровим. Саме тому часто виникає потреба в консультації гастроентеролога.

(+38) 044 560-92-63

Лісовик Людмила Тимофіївна

Лікар-гастроентеролог

Залози нашого організму постійно виробляють спеціальні хімічні речовини (гормони), які впливають на метаболічні процеси. Якщо робота залоз порушується, наслідки можуть бути дуже важкими. Провести профілактику ендокринних захворювань та зупинити їх розвиток  допоможе лікар-ендокринолог.

В якому випадку слід звернутися до ендокринолога?

Якщо у Вас надмірна вага або хтось з родичів хворіє на ендокринні захворювання, але якщо без помітної причини Ви  

 • схудли або погладшали, з’явилась сухість в роті, спрага, стали частіше відчувати позиви до сечовиділення;

 • почали швидше втомлюватися, з’явилася підвищена роздратованість, емоційна мобільність;

 • погано переносите холод або спекоту;

 • помічаєте появу набряків, сухість шкіри;

 • часто бувають тремтіння в руках або тілі;

 • часто турбують серцебиття, турбує пітливість, підвищений апетит;

 • з’явився дискомфорт, біль на передній поверхні шиї, «клубок» в горлі;

 • почало випадати волосся на голові або надмірно рости у жінок над верхньою губою, підборідді, стегнах, по білій лінії живота, навколо сосків, з’явилася вугрова висипка, «розтяжки» на шкірі стегон, грудей рожевого, бордового або фіолетового кольору;

 • порушився сон, з’явилася сонливість.

(+38) 044 560-92-63

Бойко Валентина Олексіївна

Лікар-ендокринолог

Ендоскопічні методи дослідження на сьогоднішній день є найбільш достовірним для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту і органів дихання. Їх використання дозволяє не тільки виявити осередки запальних процесів, але і виявити пухлинні і передпухлинні зміни на ранній стадії розвитку.

(+38) 044 560-92-63

Мостбауер Юрій Валер`янович

лікар-ендоскопіст

Сьогодні для того, щоб відвідати кабінет інфекціоніста, існує безліч причин. Так, наприклад, в ході постійних досліджень було виявлено, що основу практично всіх існуючих захворювань складають інфекційні агенти.

Враховуючи це, прояв симптомів, які ми наведемо нижче, вказують на те, що запис на прийом до інфекціоніста відкладати не варто.

Зокрема до симптомів, що вимагає уваги, відносяться:

• стійке підвищення температури протягом тривалого періоду;
• виражені головні болі;
• порушення сну (безсоння, сонливість);
• хронічна втома, швидко наступаюча втомлюваність;
• ломота в м’язах, суглобах;
• висип різної специфіки;
• збільшення лімфовузлів;
• почервоніння шкіри, припухлість, можливо – в комплексі з сверблячкою;
•  порушення функцій ШЛУНКОВО – кишкового тракту (діарея, запори, нудота і блювання).

(+38) 044 560-92-63

Лущіцова Тетяна Олексіївна

завідувач кабінету, лікар-інфекціоніст

Мамографія — метод променевої діагностики, результатом якої одержання відбитку молочної залози на рентгенівській плівці. Рентгенологічний метод обстеження молочної залози є частиною комплексного клініко-лабораторного обстеження, направленого на виявлення і розпізнавання патологічних процесів, серед яких найбільш питому вагу має онкологічна патологія.

Цифрова рентгенографія  — проводиться за допомогою рентгенологічного апарату. По закінченні процедури обстеження пацієнт отримує консультативний висновок лікаря з можливістю запису рентгенологічного зображення на електронний носій (диск, флеш-носій).

Варто знати, що обстеження молочних залоз на мамографічному рентгенівському апараті — найкращий метод раннього виявлення раку молочної залози

Мамографію застосовують:

 • з метою профілактики виникнення запушених стадій онкологічного процесу молочної залози;
 • з метою діагностики вже існуючої патології та динаміки перебігу процесу ;

(+38) 044 560-92-63

Сучасне життя диктує свої умови, які сприятливими для нормальної роботи серцево-судинної системи ніяк не назвати.

Ми або поспішаємо, намагаючись все встигнути, або подовгу сидимо за комп’ютером, переживаємо і турбуємося, дихаємо далеко не цілющим повітрям мегаполісів, обідаємо холестерином в чистому вигляді, а вечеряємо, коли на небі запалюються перші зірки.

Ми в силах самі багато в чому виправити ситуацію. Головне – вчасно звернутися до фахівця. Раннє і своєчасне звернення до лікаря-кардіолога допоможе уникнути таких грізних ускладнень, як інфаркт міокарда та інсульт.

Ви помітили у себе болю в області серця і грудної клітини? – Вам потрібно терміново пройти обстеження у кардіолога.

Стала мучити задишка, як при фізичному навантаженні, так і в спокої? –

Негайно звертайтеся до кардіолога!

Набрякають ноги? – Терміново записуйтеся на прийом до кардіолога!

Ви стали погано переносити навантаження? – Не відкладайте ваш візит до кардіолога!

Підвищився артеріальний тиск? – Бігом до кардіолога!

Відзначаєте у себе напади серцебиття? – І знову вам не обійтися без консультації кардіолога!

З’явилося запаморочення, і ви вже не раз непритомніли? – Цими симптомами серце сигналить вам про те, що пора звернутися до фахівця (в даному випадку – до кардіолога).

(+38) 044 560-92-63

Горобець Інна Михайлівна

Лікар-кардіолог

У нефрологическом кабінеті проводиться рання діагностика, лікування та профілактика захворювань нирок і сечовивідних шляхів, з використанням широкого спектру сучасних методів лабораторного і інстументального обстежень.

Діагностика та лікування:

 • гострий і хронічний гломерулонефрит, в тому числі вторинні форми при системних захворюваннях сполучної тканини;
 • гострий і хронічний пієлонефрит;
 • подагричнийнефропатія;
 • амілоїдоз нирок;
 • мієломна нефропатія;
 • дисметаболічна (оксалатних) нефропатія;
 • нефропатія та пієлонефрит вагітних;
 • діабетична нефропатія;
 • ниркова артеріальна гіпертензія;
 • хронічна ниркова недостатність;
 • спостереження за пацієнтами, що знаходяться на програмному гемодіалізі і перитонеальному діалізі;
 • спостереження за пацієнтами після трансплантації нирки.

(+38) 044 560-92-63

Баньковська Олена Семенівна

Лікар-нефролог

Онкологічний кабінет Консультативно-діагностичного центру №1 здійснює діяльність за наступними напрямками:

первинна консультація лікаря онколога;

профілактичні обстеження пацієнтів з груп ризику з метою виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях розвитку, коли можливо швидке і повноцінне лікування;

діагностика онкології у напрямку від іншого лікаря нашого центру;

диференціальна діагностика «складних випадків» у напрямку з інших медичних установ;

консультативний огляд пацієнта з уже діагностованим онкологічним захворюванням для визначення обсягу подальшого обстеження і тактики лікування;

консультація онкологічних пацієнтів, які звернулися в зв’язку з появою нових симптомів захворювання.

Діагностика і лікування онкології в Консультативно-діагностичному центрі №1

Діагностика онкології в нашому центрі включає наступні стандартні етапи пошуку:

Консультативне опитування пацієнта з діагностичним аналізом скарг;

Уточнення даних з історії виникнення захворювання, з’ясування причин, які сприяли розвитку онкології;

Фізикальне обстеження пацієнта (тобто дослідження, проведене класичними методами (огляд, пальпація, вислуховування через фонендоскоп і т.п.));

Додаткові дослідження, що дозволяють визначити розміри пухлини, оцінити її клітинний склад, виявити дочірні вогнища в інших органах і т.п.

(+38) 044 560-92-63

Коваль Катерина Олександрівна

лікар-онколог

Першим напрямком роботи кабінету є діагностика та лікування розладів зору. Застосовуються сучасні методи для визначення гостроти зору, корекції та підбору окулярів. Особлива увага приділяється рекомендаціям, як правильно відкорегувати зір: окулярами, контактними лінзами чи використати ексімер лазерну корекцію.

Другим напрямком роботи кабінету є діагностика та амбулаторне лікування захворювань ока. Зокрема це є захворювання повік (блефарити, халязіон, ячмінь та інші), захворювання сльозних органів (непрохідність сльозних канальців), запалення ока (кон’юнктивіти, епісклерити, іридоцикліти), поверхневі травми ока, катаракта, глаукома, дегенерації сітківки, атрофії зорових нервів та інші.

(+38) 044 560-92-63

Кандаурова Олена Павлівна

Лікар-офтальмолог

Одним із структурних підрозділів поліклініки є жіноча консультація, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню.

У відділенні працюють висококваліфіковані лікарі акушери-гінекологи, які володіють новими методиками і сучасними технологіями діагностики та лікування різних гінекологічних захворювань і ускладнень, пов’язаних з перебігом вагітності і післяпологовим періодом. Досвідчені лікарі та акушерки можуть кваліфіковано відповісти на питання майбутніх мам, дати необхідні рекомендації, призначити грамотне лікування.

Діяльність консультації будується за дільничним принципом. Для поліпшення якості надання медичної допомоги майбутнім мамам в жіночих консультаціях здійснюється роздільний прийом вагітних і гінекологічних хворих. Режим роботи жіночої консультації встановлений з урахуванням безвідмовного забезпечення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам в їх неробочий час.

Основними завданнями жіночої консультації є:

надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню;
проведення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження ускладнень вагітності, післяпологового періоду, попередження гінекологічних захворювань;
надання жінкам соціально-правової допомоги відповідно до законодавства про охорону здоров’я матері і дитини;
впровадження в практику роботи сучасних методів профілактики, діагностики та лікування вагітних і гінекологічних хворих;
впровадження передових форм і методів амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги.

Структура жіночої консультації:

реєстратура;

кабінети лікарів акушерів-гінекологів для прийому вагітних і породіль,

гінекологічних хворих;

маніпуляційна кімната;

процедурний кабінет;

кабінет по перериванню вагітності в малому терміні;

лабораторія;

кабінети терапевта, судинного хірурга, психолога, лікарів-консультантів.

Організовано кабінети спеціалізованого прийому для жінок, які страждають на безпліддя, невиношування вагітності, консультацій з питань контрацепції, кабінет патології шийки матки.

З огляду на багаторічну спрямованість поліклініки на ведення вагітності та пологів у жінок з екстрагенітальною патологією, в жіночій консультації проводиться консультативний прийом вагітних з екстрагенітальною патологією міста Києва.

Реєстратура жіночої консультації забезпечує попередній запис на прийом до лікаря на всі дні тижня при особистому відвідуванні або по телефону. Лікар ділянки, крім прийому в жіночій консультації, надає допомогу на дому вагітним, породіллям, гінекологічним хворим, які за станом здоров’я не можуть самі з’явитися в жіночу консультацію. Якщо лікар вважає за потрібне, він активно відвідує хвору без виклику (патронаж).

Профілактичні огляди жіночого населення проводять з 20-річного віку, два рази на рік, при цьому є обов’язковим цитологічне і кольпоскопическое обстеження, основними завданнями яких є виявлення передракових захворювань і профілактика онкологічних захворювань.

Спостереження вагітних є головним завданням жіночій консультації. Від якості амбулаторного спостереження багато в чому залежить результат вагітності і пологів.

Ранній охоплення вагітних наглядом дуже важливий. Жінка повинна бути взята на облік при терміні вагітності до 12 тижнів. Це дозволяє лікарю своєчасно діагностувати екстрагенітальної патології і вирішувати питання про доцільність подальшого збереження вагітності, раціональному працевлаштуванні, встановлювати ступінь ризику і при необхідності забезпечувати оздоровлення вагітної.

Встановлено, що при спостереженні жінок в ранні терміни вагітності та відвідування ними лікаря 7-12 разів рівень перинатальної смертності в 2-2,5 рази нижче, ніж у всіх вагітних в цілому, і в 5-6 разів нижче, ніж при відвідуванні лікаря в терміні вагітності після 28 тижнів. Ефективність раннього взяття вагітної на облік буде повністю знівельована, якщо в мінімальні терміни не обстежувати вагітну по повній програмі. За результатами обстеження визначається можливість виношування вагітності і ступінь ризику, а також виробляється подальший план ведення вагітності.

При виникненні показань, екстрена або планова госпіталізація вагітної є головним завданням лікаря жіночої консультації. Своєчасна госпіталізація дозволяє знизити перинатальну смертність в 8 разів у порівнянні з групою жінок, що підлягають стаціонарному лікуванню, але своєчасно не госпіталізованих.

Спостереження вагітних здійснюється 10-12 разів за час вагітності і в такі строки:
до 30 тижнів – 1 раз на місяць;
з 30 до 36 тижнів – 1 раз в 14 днів;
з 36 тижня – 1 раз в 7 днів.

При виявленні патологій частота відвідувань зростає. Відвідування лікаря жіночої консультації та виконання його рекомендацій дуже важливо для успішного результату вагітності.

Наш головний принцип – відповідальне і сумлінне ставлення до роботи, наш девіз «Здорова мама – здорова дитина».

Ласкаво просимо!

(+38) 044 560-92-63

Лясковська Євгенія Григорівна

лікар-отоларинголог

Сьогодні урологія є одними з найбільш затребуваних і важливих галузей медицини.

Сучасний ритм життя часто призводить до порушення статевої функції у чоловіків, проблемам з ерекцією, зниження потенції, розвитку різних захворювань.

Лікарі урологи, які ведуть прийом проводять діагностику та лікування різних захворювань чоловічої статевої сфери – простатиту, уретриту, аденоми простати, еректильної дисфункції (імпотенції), венеричних захворювань і статевих інфекцій, в тому числі і прихованих інфекцій.

Лікар уролог використовує всі необхідні методи діагностики захворювань – пальцеве дослідження передміхурової залози, мікроскопічні дослідження, УЗД.

(+38) 044 560-92-63

Вітренко Олександр Володимирович

Лікар-уролог

Клініко-діагностична лабораторія проводить лабораторні дослідження клінічного матеріалу для дорослих.

Основним принципом нашої роботи є орієнтація на виняткову якість і достовірність, які забезпечуються поєднанням сучасного  устаткування і  фахівців високої кваліфікації.

Варто знати: Надійність лабораторного аналізу в лікарській практиці грає ключову роль. Тільки спираючись на істинність результатів доцільно будувати медичну тактику ведення хворого.

Діяльність лабораторії проводяться згідно методик, затверджених діючими наказами МОЗ України, методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструкцій до наборів реагентів. Застосування засобів вимірювальної техніки відповідає вимогам методик виконання вимірювань.

Варто знати: Матеріал для дослідження здавати тільки на порожній шлунок з 8:00 до 11:00 год. Забір крові рекомендовано здійснити після 15 хвилин відпочинку. За 12 годин до дослідження виключити вживання алкоголю, тютюнопаління, приймання їжі, обмежити фізичні навантаження. Виключити застосування ліків (якщо відмінити застосування ліків неможливо, необхідно проінформувати про це лаборанта).

(+38) 044 560-92-63

Господенко Зінаїда Миколаївна

завідувач лабораторії, лікар-лаборант

Послугами ії користуються біля 324044 тисячі населення Дарницького району, з них дорослого 247618 тисяч, дитячого 76426 тисяч.

Бактеріологічна лабораторія атестована Укрметртестстандартом України, має дозвіл на право роботи із збудниками 111-1У групи патогенності для людини при проведенні бактеріологічних і серологічних досліджень біологічних матеріалів від людини та санітарно- бактеріологічних досліджень з контролю об’єктів довкілля закладів Дарницького району.

(+555) 959-595-959

Овчиннікова Ганна Іванівна

завідувач лабораторії, лікар-бактеріолог

Відбір призовників здійснюється за допомогою експертизи військових лікарів, основним органом якої є ВЛК (комісія, що спеціалізується на обстеженні військовослужбовців).

ВЛК займається визначенням працездатності призовників в умовах військової служби, а також вирішує завдання їх медичного відбору, таким чином сприяючи укомплектування Збройних Сил придатними за станом здоров’я кадрами.

Складається військово-лікарська комісія мінімум з трьох лікарів, які проводять огляд призовників. Майбутні солдати проходять огляд у терапевта, окуліста, невропатолога, хірурга, стоматолога, отоларинголога, нарколога та інших фахівців.

Військові госпіталі, військкомати, гарнізони та інші ВВК підконтрольні окружним військово-лікарським комісіям. А вищий орган даної системи – Центральна ВЛК.

Завдання військово-лікарської експертизи

Найбільш важливі завдання, що здійснюються даним органом:

 • укомплектування ВС громадянами, придатними до служби в армії за показниками фізичного розвитку і стану здоров’я, шляхом медичного відбору призовників;
 • підтримання в особового військового складу повноцінного стану здоров’я.

ВЛК вирішує свої завдання за допомогою:

 • розробки медичних критеріїв, що визначають ступінь здоров’я солдатів, офіцерів і призовників;
 • розподілу за військовим частинам призовників та військовослужбовців за підсумками
  медоглядів найбільш раціональним і доцільним способом;
 • медичного огляду з метою виявлення ступеня придатності до служби в армії;
 • розробки методики медогляду;
 • спостереження за процесом лікування в лікувальних установах для військових.

(+38) 044 566-22-06

Василенко Дмитро Васильович

завідувач відділення, лікар-ортопед-травматолог

Основною метою діяльності відділення є наближення високоспеціалізованої консультативно-діагностичної допомоги до пацієнтів та організація ефективної взаємодії в напрямку діагностики захворювань між медичними закладами на усіх рівнях надання медичної допомоги.

(+38) 044 564-81-65

Данчук Петро Михайлович

завідувач відділення, лікар-хірург

Кабінет стоматолога.

Кабінет клініко-діагностичної лабораторії.

Кабінет ультразвукової та функціональної діагностики.

(+38) 044 574-80-09

Капій Лілія Петрівна

завідувач лабораторії, лікар-лаборант

З огляду на швидкі темпи розвитку інформаційних технологій, кожна сфера намагається якомога більше використовувати комунікації, беручи до уваги їх на всіх рівнях розвитку нашої поліклініки.

Не залишився осторонь і ЦРП Дарницького району, яка іде в ногу з технічним прогресом. Залучаючи новітні методи в поле діяльності нашої поліклініки, ми зупинились на онлайн-консультаціях.

ЦРП Дарницького району створила покращені умови надання медичних послуг належної якості в межах дистанційного режиму. Перш, ніж запровадити вищезгаданий метод в перелік напрямків ЦРП Дарницького району, ми зосередились на детальному вивченні даної сфери на теренах української медицини. Грунтуючись на наказі МОЗ України від 19.10.2015 № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я», зуміли провести аналіз необхідності застосування телемедицини як такої.

(+38) 044 560-92-63

Ви дорожите своїм здоров’ям і бажаєте безкоштовне обстеження?

Для отримання високоякісних медичних послуг для себе і своєї сім'ї, телефонуйте прямо зараз за наступними номерами (+380) 44 580-15-51 або запишіться на прийом