Геріатричний кабінет

Контактна інформація

Геріатричний кабінет знаходиться на 1-му поверху нашого центру.

Телефон (044) 560-76-72 | Email info@darncrp.kiev.ua

Послуги кабінету

Відновлення нормального здоров’я і загального стану організму у літніх людей – основний напрямок роботи кабінету.

Особлива опіка надається хронічним хворим, які не володіють можливістю обслуговувати себе у сфері гігієни, харчування, одягання.

Реабілітаційні заходи переплітаються з можливістю отримати додаткову консультацію вузьких спеціалістів для профілактики можливих захворювань.

Така методика використовується з метою виявлення певних хвороб у людей похилого віку на ранніх стадіях.

В рамках реабілітації є можливість також отримати консультацію психолога, щоб відновити психологічну рівновагу.

  • електронна історія хвороби – гарантія збереження інформації, можливість передачі її за місцем вимоги;
  • робота у співпраці з медичними закладами України – потенціал до дослідженню і використанню новітнього досвіду на практиці, що підвищує ефективність лікування.

Записатися на прийом

Завантаження...

Керівник кабінету та персонал

Потужна команда, яка працює для вашого здоров'я

Крупнік Ольга Дмитрівна

завідувач геріатричного кабінету, лікарь-ревматолог

Геронтологія – наука, яка вивчає біологічні, соціальні і психологічні аспекти старіння людини, його причини і способи боротьби з ним.

Геріатрія – це клінічний розділ геронтології, який вивчає особливості перебігу хвороб в похилому та старечому віці, та способи лікування цих захворювань у осіб даного віку.

Всесвітньою організацією охорони здоров’я проводиться розгорнута програма, яка вивчає ряд фізіологічних параметрів довгожителів, щоб зрозуміти:

–       що ж приводить до такого феноменального результату, коли людина живе 100 років і більше?

Поки що ці досліди ще не завершені, але все ж цікаво знати, від яких факторів залежить продовження життя, і чи можна взагалі продовжити життя людини.

Зараз наші реалії такі, що вже після 40 років в кожної людини є вагомий вантаж хвороб.

До 45 років вік людини вважається молодим, від 45 до 59 – вік зрілий, від 60 до 74 – вік похилий, від 75-89 – вік старечий, і після 90 – вік довгожителів.

Безперечно, фактор продовження життя залежить від стану навколишнього середовища, якості продуктів, способу життя. Але існують біологічні закони, які подолати не можливо. По сучасним даним, середньостатистична, очікувана тривалість життя зараз знаходиться в межах 100-120 років.

На жаль зараз люди більше керуються принципами виживання. Середньостатистичні дані свідчать про те, що в 70-річному віці людина має як мінімум 4-5 захворювань.

Підтримувати достатню якість життя – це досить складна задача, особливо зі збільшенням віку, адже ні одне із захворювань перенесених нами за час життя не проходить без шкоди для людини.

До 80 років показник хвороб подвоюється і навіть потроюється. І задача лікаря-геріатра в тому, щоб ці хвороби не проявлялись, а протікали сприятливо і не обтяжували життя похилої людини.

Геріатричний кабінет – структурний підрозділ нашого центру, який забезпечує надання планової, спеціалізованої медичної допомоги хворим похилого віку (старше 70 років), які через хронічну патологію і похилий вік потребують довготривалого лікування, а також доліковування та медичної реабілітації після проведення курсу інтенсивного лікування в стаціонарах іншого профілю.

У своїй діяльності відділення керується Конституцією України, чинним законодавством, директивними, нормативними та методичними документами МОЗ України, ДОЗ ВМР, наказами керівництва та положенням про наш центр.

У кабінеті здійснюється плановий прийом пацієнтів з загостренням хронічних захворювань.

Кабінет забезпечений обладнанням, апаратурою та інструментарієм згідно затвердженим МОЗ України табелем оснащення.

За роки функціонування кабінету медична допомога надається колективом професіоналів, які до пацієнтів відносяться з повагою, доброзичливістю, адже не секрет, що з пацієнтами похилого віку потрібно знаходити відповідний підхід.

Записатися на прийом до лікаря можна за телефоном (044) 560-76-72