Відділення медичної статистики

Контактна інформація

Відділення медичної статистики знаходиться на 1-му поверху нашого центру.

Телефон (044) 560-76-72 | Email info@darncrp.kiev.ua

Послуги відділення

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та впровадження їх у діяльність закладів охорони здоров’я потребує вдосконалення та посилення служби медичної статистики, яка відповідає за збір, обробку, аналіз та збереження статистичної інформації.

За останні роки створено єдину методологічну основу державної та галузевої статистики, зформовано базу даних законодавчої, нормативно-правової та наукової інформації щодо інформаційної служби охорони здоров’я, переглянуто, затверджено наказами МОЗ України та видано окремими збірками зразки всіх облікових статистичних форм; затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України форми медичної державної статистичної звітності; здійснено перехід на Міжнародну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10); продовжується впровадження уніфікованих програмних продуктів.

Своєчасність та обгрунтованість управлінських рішень тісно пов’язана з якістю статистичної інформації, постійно зростають вимоги як до служби медичної статистики в цілому, так і до системи показників, якими вона оперує. Особливо це стає актуальним під час реформування галузі охорони здоров’я та входження України в сучасне інформаційне суспільство.

Записатися на прийом

Завантаження...

Відділення медичної статистики

Потужна команда, яка працює для вашого здоров'я

Наумова Тетяна Вікторівна

лікар-статистик